SMART VAL

Mapp A4

tillbaka till smart val

1 biglinje i rygg. Tryck på utsida av mappen. Kontakta oss för variabeltryck.
Format: 210x297mm
Papper: 240g oliksidig kartong
Färg: 4+4
Mall: