SMART VAL

Flyer A4, 2 sid

tillbaka till smart val

Färg på framsida och baksida. Över 1500 ex begär offert.
Format: 210x297mm
Papper: 170g obestruket
Färg: 4+4
Mall: