Som en satsning på Dalarna förvärvar vi Malungs Boktryckeri och satsar vidare i nya lokaler i Malung. Vi investerar även i nya digitalpressar och fotostudio.