E-MAGASIN

FRIHET FÖR DINA PUBLIKATIONER

E-magasin är digitala tidningar och publikationer med Internet som distributionskanal. Dessa existerar för att läsaren snabbt ska kunna känna igen sig i den tryckta motsvarigheten kombinerat med den snabbhet och tillgänglighet som webben erbjuder. Dessutom har magasinet stora interaktiva möjligheter med bland annat bläddring, fritextsökning och anpassade utskrifter.

Ökad räckvidd, nya läsare, högre exponeringsfrekvens och interaktivitet är egenskaper som e-magasin möjliggör. Dessutom har systemet en unik funktion med kartläggning och mätning av den statistik som samlas in genom magasinet. Den visar i realtid bland annat hur många som öppnat tidningen och när och vilka sidor som lästs hur länge.

Kontakta oss för konsultation, dina publikationer väntar på friheten!

Klicka här för att bläddra i vårt E-magasin.

KUNDREFERENSER

Gött med ny hemsida, bra blev det också!
Tommy Tall Boy
Ham hock spare ribs chicken kielbasa, pastrami boudin chuck. Shank short ribs pork belly tenderloin turkey.
Plain Jane