Vi utökar och flyttar till nya lokaler i Avesta. Stora investeringar görs i ny teknik och nya offsetpressar.