Det är en självklarhet, att vi som leverantör av kommunikationslösningar uppfattas som intressant och innovativ.
Därför byter vi namn och stärker vårt eget varumärke som blir en allt viktigare referens.