Centrumtryck flyttar till Avesta

Vi utökar och flyttar till nya lokaler i Avesta. Stora investeringar görs i […]

Centrumtryck startar i Krylbo

1962 startar vi vår tryckeriverksamhet i Centrumhuset i Krylbo, utanför Avesta, i södra Dalarna.